Dr. Rajesh K Kaushal - Anatomy Revision Program


  Contact : 9818518227

VENUE DETAILS

PATNA (28-31 MAY)  : Bihar State Chamber Of Commerce, Khemchand, Chaudhary Marg, Patna.

KOLKATA (13-16 JUNE) – Birendra Munch, 5/1, Balaram Ghosh St, Shympukur, Hati Bagan, Shyam Bazar, Kolkata

THRISSUR (1-4 July) : Green Mythri, 3rd Floor, PSC Bank, Athani, Thrissur.

DELHI (8-11 JULY) : India Islamic Cultural Centre,87-88 Lodhi Road Nr Lodhi, Nearest Metro – Jor Bagh.

MUMBAI (18,19 & 21,22 JULY) : Pracharya BN Vaidya Sabhagriha,Indian Education Society, Raja Shivaji Vidya Sankul, Dadar East.

CHENNAI (27,28,29,30 JULY) :M. C. C. Higher Secondary School, 78, Harrington Rd, Chetpet, Chennai, Tamil Nadu.

BANGALORE (15-18 AUGUST) : Hotel Janpath, Near Bangalore Medical College, Kalasipayam.

HYDERABAD (19-22 SEPTEMBER) : Bharatiya Vidya Bhavan, King Koti Road, Gunfondary, Bashirbagh, Hyderabad.